Een brandwacht heeft als doel de brandveiligheid te verzekeren op plaatsen waar, door werkzaamheden, een verhoogd risico op brand ontstaat. Hij neemt de nodige maatregelen om brand te voorkomen en beperkt zo de risico’s voor personeel en materiaal.

In geval van brand is een brandwacht perfect in staat de nodige maatregelen te nemen. Hij/zij verwittigt de hulpdiensten, verzorgt de evacuatie en doet de eerste brandbestrijding.

In samenspraak met u kan het takenpakket ook volgende diensten omvatten:

  • Toezicht op de naleving van procedures en veiligheidsvoorschriften
  • De controle van verstrekte vergunningen
  • Gasmetingen
  • Het uitvoeren van veiligheidscontroles op werkplaatsen