Een brandwacht heeft als taak om de brandveiligheid te garanderen op plaatsen waar een verhoogd risico op brand ontstaat. Vaak gebeurt dit door werkzaamheden. U kunt een brandwachter inhuren die de nodige maatregelen neemt om brand te voorkomen. Hierdoor beperkt u de risico’s voor uw personeel en materiaal. Vaak worden de eisen voor brandveiligheid van kantoren of bedrijven door de lokale brandweer gesteld. Bouwtechnisch hebben deze eisen betrekking op de alarmering en detectie van rook en brand door de brandwacht.

Wat doet een brandwacht

In geval van brand is de brandwacht perfect in staat om de nodige maatregelen te treffen. U kunt een brandwachter inhuren en dan verwittigt hij of zij de hulpdiensten op tijd. Daarnaast zorgt de brandwacht voor de evacuatie van personeel en andere mensen, aanwezig in het gebouw of op de werf en doet hij of zij de eerste brandbestrijding. Afhankelijk van waarom u een brandwachter wilt inhuren, zorgt deze voor:

  • Toezicht op naleving van procedures en veiligheidsvoorschriften; 
  • De controle van verstrekte (werk)vergunningen; 
  • Gasmetingen; 
  • Het uitvoeren van veiligheidscontroles op werkplaatsen; 
  • Het controleren van de persoonlijke beschermingsmiddelen; 
  • Diverse andere taken gerelateerd aan veiligheid.

Een brandwachter kan in principe geen grootschalige branden aan, dus daarom verwittigt deze de brandweer. Ze zijn echter wel in staat om EHBO toe te passen en een beginnende brand te bestrijden. Een brandwacht is ook deskundig op het gebied van brandpreventie controles. Een brandwachter inhuren, zorgt dus in principe enkel voor voordelen. Dat kan zowel voor overdag als voor nachtbewaking.

Wat moet u kunnen?

Om brandwachter te kunnen worden, moet u een opleiding brandwacht volgen. Kennis hebben van brandpreventie en brandbestrijding is daarbij noodzakelijk. Een aantal gespecialiseerde bedrijven en erkende Belgische opleidingscentra bieden een opleiding aan tot brandwacht. Zo’n opleiding kunt u voltooien op enkele dagen en dan krijgt u een diploma. Een EHBO-cursus moet u afzonderlijk volgen.