Statische bewaking

Vaststelling materiele feiten

Onze bewakingsagenten kunnen ingeschakeld worden voor het vaststellen van materiële feiten. Dit betekent dat ze parkeerovertredingen kunnen vaststellen en andere feiten die onder de Gemeentelijke Administratieve Sancties vallen (G.A.S.).

Onze medewerkers zijn opgeleid om deze taken correct uit te voeren. Bij conflicten kiezen ze voor een geweldloze communicatie en zorgen ze ervoor dat de situatie niet escaleert.