bewakingsdiensten

Onze verzekeringen

VestaGuard heeft voor de uitvoering van haar taken meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen.

Wij worden verzekerd door Allianz Verzekering, Lakensestraat 35. 1000 Brussel.
Polisnummer: NCN600070126