Statische bewaking

Industriele bewaking

De bewaking van industriële sites vraagt om een specifieke aanpak. Uw bewakingsagent zorgt voor de preventie van diefstal, vandalisme en brand.

Dit alles resulteert in een groter veiligheidsgevoel bij personeel én klanten. En dat komt uw interne werking alleen maar ten goede!

Afhankelijk van uw noden kunnen onze agenten instaan voor volgende diensten:

  • Toegangs- en uitgangscontrole
  • Identificatie en onthaal van bezoekers & personeel
  • Camera-monitoring
  • Brandpreventie en -bestrijding

Enkele tevreden klanten.

We laten graag ons werk voor zich spreken. Deze partners gaven ons al het vertrouwen om te mogen samenwerken.