bewakingsdiensten

Mobiele bewaking

Onze mobiele bewakingsploeg heeft 2 functies: preventieve controlerondes en interventies na alarm. Zo houdt er iemand een oogje in het zeil wanneer u er niet bent.

Een preventieve aanpak op maat

Om efficiënte patrouilles op baan te sturen, werken we in nauw overleg met u controlerondes uit. We bepalen samen de duurtijd, frequentie en het traject van de ronde. Daarnaast stellen we samen een lijst met alle te controleren punten op.

Deze preventieve aanpak beperkt zich niet louter tot inbraak of vandalisme. We houden ook een oogje in het zeil in het geval van brand en natuurrisico’s. 

Snelle interventie na alarm

Onze ervaren professionals staan altijd paraat voor interventies. Ze gaan onmiddellijk op zoek naar de oorzaak van het alarm en nemen desnoods contact op met de ordediensten. Vals alarm of niet, u kan rekenen op een snelle en correcte afhandeling. 

Consortiumbewaking

Op plaatsen waar meerdere bedrijven gevestigd zijn, kan het de moeite lonen om voor een gemeenschappelijke bewaking te kiezen. Een stuk efficiënter voor alle betrokkenen! U kiest toch ook voor kwaliteit aan de beste prijs.

AFHANKELIJK VAN UW NODEN KUNNEN ONZE AGENTEN INSTAAN VOOR TAL VAN BEWAKINGSTAKEN.

  • Correcte opening en/of sluiting van het gebouw 
  • Detectie en eliminatie van technische afwijkingen of defecten 
  • Interne en externe controlerondes op schade aan fysieke toegangen 
  • Interventies bij diefstal, brand, technische storingen of hold-up na alarmmeldingen 
  • Verwittigen van hulpdiensten en klant bij incidenten 
  • Uitgangscontrole op diefstal door werknemers (CAO nr. 89)

Welke meerwaarde kunnen wij u bieden? 

  • Kostenefficiënte beveiligingsoplossing
  • Snelle vaststelling en eliminatie van defecten of dreigingen
  • Uitwerken van bewakingsrondes op maat met real-time digitale rapportage
  • Speciaal opgeleide, meertalige bewakingsagenten