bewakingsdiensten

Statische bewaking

De inzet van statische bewaking op een vaste locatie in Vlaanderen verzekert de veiligheid én gemoedsrust van uzelf, uw werknemers en eventuele klanten. Iedereen wordt zich namelijk steeds bewuster van veiligheidsrisico’s en verwacht hier ook een passend antwoord op. Dat antwoord vindt u bij Vestaguard.

Strenge screening bij statische bewaking

We investeren volop in onze mensen en stellen hoge kwaliteitseisen aan onze dienstverlening. Alles staat of valt namelijk met het functioneren van de aanwezige agent(en). Ons proces bestaat uit:

  • Een strenge screening van iedere agent; 
  • Elke agent is grondig opgeleid en moet zich regelmatig bijscholen; 
  • Na elke opdracht evalueren we de dienstverlening; 
  • We zijn 24/7 bereikbaar.

Het doel van bewaking inhuren, is natuurlijk om de veiligheid ter plaatse aanzienlijk te verhogen. Onze agenten zijn daarvoor opgeleid en doen dit aan de hand van frequente patrouillerondes.

Enkele tevreden klanten.

We laten graag ons werk voor zich spreken. Deze partners gaven ons al het vertrouwen om te mogen samenwerken.